آنچه درسوگ تو ای پاک تر از پاک گذشت نتوان گفت که هر لحظه، چه غمناک گذشت
چشم تاریخ در آن حادثه تلخ چه دید که زمان مویه کنان از گذر خاک گذشت


تعاونی مصرف فرهنگیان بروجرد اربعین حسینی را به شما سوگواران آن امام همام تسلیت عرض می نماید.

مقالات مرتبط

نظرات کاربران
5/5 1 0 0