شکر به نرخ دولتی:
به استحضار میرساند مقدار محدودی شکر (به قیمت کیلویی 3400 تومان) تهیه شده و آماده توزیع برای اعضای محترم  تعاونی با دفترچه می باشد.جهت دریافت به فروشگاه فرهنگیان بروجرد مراجعه فرمایید.