به: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بروجرد، اشترینان و سیلاخور              
سلام علیکم
با احترام، متن زیر را به اطلاع کلیه ی سهامداران محترم این شرکت برسانید.
                                                                                                                                             مدیرعامل –  نادر گودرزی                   
 
بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم تعاوني مصرف فرهنگيان بروجرد مي رساند كه مجمع عمومي عادي سالانه نوبت اول مرحله دوم ساعت  10  صبح روز  سه شنبه مورخ  20/9/97  در محل کانون  شاهد بروجرد برگزار مي گردد. توضیح اینکه جلسه با حضور نصف بعلاوه یک عضو ( یعنی 3134 نفر ) رسمیت پیدا می کند، و در صورت به حد نصاب نرسیدن حاضرین، جلسه به مجمع عمومی نوبت دوم موکول خواهد شد.
 
دستور جلسه:
گزارش مدیر عامل
پاسخ به سوال هاي اعضا و ساير مواردي كه در اختيار مجمع عمومي عادي مي باشد
برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان
 
 افراد متقاضی شرکت در انتخابات هیأت مدیره و بازرسی می توانند جهت ثبت نام، شخصاً مدارک ذیل را تا تاریخ 7/9/97 ( هر روز عصراز ساعت 16 تا 19 ) به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند:
کپی دفترچه عضویت
* یک قطعه عکس 4*3
* کپی شناسنامه
* کپی کارت ملی
* کپی آخرین حکم کارگزینی
تکمیل فرم ثبت نام ( در دفتر شرکت تعاونی ارایه می گردد )
* گواهی عدم سوء پیشینه ( ضرورت دارد گواهی عدم سوء پیشینه تا 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی نوبت اول تحویل داده شود. در غیر اینصورت ثبت نام کان لم یکن تلقی می گردد(.
                                
          
    
      رونوشت:  
  کلیه واحد های آموزشی شهر و روستاکلیه دوایر اداری  و واحدهای تابعهکانون بازنشستگانمرکز تربیت معلمآموزشکده های فنی و
حرفه ای  جهت اطلاع به همه همکاران ارسال می گردد.  
 
066 -42510071