مواد غذایی
پتو
و منسوجات
که به  منظور کمک به زلزله زدگان کرمانشاه خریداری شوند به صورت اقساط ۱۰ ماهه می باشد.
فقط روز پنجشنبه ۹۶/۸/۲۶

انشالله روز شنبه کمک های جمع آوری شده ارسال خواهد شد.
آپدیت